Nedenfor ser du hva Fjeldheim Anlegg AS kan bistå med...

Vi utfører tjenester innen vann og avløp
  • Stikkledninger
  • Drenering
  • Renseanlegg
Vi leverer pukk, grus og singel.

Massene kan leveres med lastebil eller traktor m/tilhenger der det trengs.

Vi tilbyr alt innen grunnarbeid for bolig
og hytte
  • Utgraving av tomter
  • Graving grøfter
  • Kabelgraving
  • Vegbygging
  • Utenomhusarbeider
  • Opparbeidelse av gårdsplasser og grøntareal
Vi leverer matjord av god kvalitet!
Vi brøyter og strør veier og gårdsplasser